Facilitating Adjustment of Cognition & Emotion®
Centre Face

Publications

Reads

Emotional Functioning in Children with ADHD in FACE-perspective: Focus on Facial Emotion Recognition and Theory-of-Mind.

Celestin-Westreich, S., Peeters, I., Soetens, E. & Celestin, L.P.

2013 - Celestin-Westreich, S., Peeters, I., Soetens, E. & Celestin, L.P. (2013). Emotional Functioning in Children with ADHD in FACE-perspective: Focus on Facial Emotion Recognition and Theory-of-Mind. Poster at the 8th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology. London: City University of London.

Emotional Functioning in Children with ADHD in FACE-perspective: Focus on Facial Emotion Recognition and Theory-of-Mind.

From Studying to Facilitating ADHD Children's Emotion Regulation: Insights from the FACE-program (Facilitating Adjustment of Cognition and Emotion).

Celestin, L.P., Celestin-Westreich, S.

2013 - Celestin, L.P., & Celestin-Westreich, S. (2013). From Studying to Facilitating ADHD Children's Emotion Regulation: Insights from the FACE-program (Facilitating Adjustment of Cognition and Emotion). Poster at the 8th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology. London: City University of London.

From Studying to Facilitating ADHD Children's Emotion Regulation: Insights from the FACE-program (Facilitating Adjustment of Cognition and Emotion).

Derangement of conflict adaptation with emotional stimuli in children with ADHD.

Peeters, I., Soetens, E., & Celestin-Westreich, S.

2013 - Peeters, I., Soetens, E., & Celestin-Westreich, S. (2013). Derangement of conflict adaptation with emotional stimuli in children with ADHD. Poster at the 18th Meeting of the European Society for Cognitive Science. Budapest.

Derangement of conflict adaptation with emotional stimuli in children with ADHD.

Observeren en rapporteren in FACE©-perspectief

Celestin-Westreich S, Celestin LP

Recensie(s) NBD|Biblion recensie « In dit zeer gedegen boek wordt uitgebreid ingegaan op tal van aspecten van gedragsobservatie. Het onderwerp is onder meer van belang in de praktijk van sociaal-agogische hulpverleners. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld het hoe en waarom van observeren, de betrouwbaarheid van observaties, de invloed van zintuiglijke, cognitieve en emotionele aspecten, methoden en perspectieven om te observeren en dergelijke. In diverse hoofdstukken wordt het observatieproces beschreven door middel van een stappenplan. Aparte aandacht krijgt ook de vastlegging en rapportage van de resultaten van een observatie. Dit boek, geschreven door een psychiater en een universitair hoofddocente in de psychologie, is zowel bruikbaar in de praktijk als in het hbo- en universitair onderwijs. Het fraai verzorgde boek bevat tal van praktijktips en oefeningen. Een nuttige uitgave. » (NBD|Biblion recensie, K.M.D. van Schelven)

2012 - Celestin-Westreich S, Celestin LP (2012). Observeren en rapporteren in FACE©-perspectief. 2de Editie incl. XTRA. Amsterdam; Pearson Education, 256 p.

Link

Werkboek Kind- en Gezinsdiagnostiek. 2de Herziene Uitgave.

Celestin-Westreich, S.

2011 - Celestin-Westreich, S. (2011). Werkboek Kind- en Gezinsdiagnostiek. 2de Herziene Uitgave. Leuven: Acco. [Workbook Child and Family Assessment]

Link

Kind-, opvoedings- en gezinsdiagnostiek in FACE©-perspectief

Celestin-Westreich S, Celestin LP

Recensie(s) « In dit boek bespreken Smadar Celestin-Westreich (hoofddocente aan de faculteit Psychologie en Educatie van de Vrije Universiteit Brussel) en psychiater Leon-Patrice Celestin het zogenaamde 'FACE-model' voor kind- en gezinsdiagnostiek. Dit model dat staat voor 'Faciliteren van de Afstemming tussen Cognities en Emoties', reikt een duidelijk denk- en werkkader aan voor de diagnosticerende hulpverlener. De aandacht gaat uit naar de diagnostische implicaties van gezinsgebonden invloeden in diverse contexten, zoals ADHD, gedrags-, angst- en stemmingsstoornissen, trauma, leermoeilijkheden etc. In het eerste deel leggen de auteurs de grondbeginselen van de kind- en gezinsdiagnostiek uit. Daarna volgen concrete stappenplannen voor de kind- en gezinsdiagnostiek, met methoden, instrumenten etc. Ieder hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van het leertraject, een uitleg die geillustreerd is met praktijkvoorbeelden, enkele toetsvragen en een lijstje met de begrippen die aan bod kwamen. Achteraan volgt een bibliografie. Een degelijke handleiding voor studenten. Overzichtelijke tweekleurendruk. » (NBD|Biblion recensie, Redactie Vlabin-VBC)

2010 - Celestin-Westreich S, Celestin LP (2010). Kind-, opvoedings- en gezinsdiagnostiek in FACE©-perspectief. Leuven / Den Haag: ACCO, 480 p.

Link