Facilitating Adjustment of Cognition & Emotion®
Centre Face

Diagnosis, assessment, child and family, tests

Reads

Werkboek Kind- en Gezinsdiagnostiek. 2de Herziene Uitgave.

Celestin-Westreich, S.

2011 - Celestin-Westreich, S. (2011). Werkboek Kind- en Gezinsdiagnostiek. 2de Herziene Uitgave. Leuven: Acco. [Workbook Child and Family Assessment]

Link

Kind-, opvoedings- en gezinsdiagnostiek in FACE©-perspectief

Celestin-Westreich S, Celestin LP

Recensie(s) « In dit boek bespreken Smadar Celestin-Westreich (hoofddocente aan de faculteit Psychologie en Educatie van de Vrije Universiteit Brussel) en psychiater Leon-Patrice Celestin het zogenaamde 'FACE-model' voor kind- en gezinsdiagnostiek. Dit model dat staat voor 'Faciliteren van de Afstemming tussen Cognities en Emoties', reikt een duidelijk denk- en werkkader aan voor de diagnosticerende hulpverlener. De aandacht gaat uit naar de diagnostische implicaties van gezinsgebonden invloeden in diverse contexten, zoals ADHD, gedrags-, angst- en stemmingsstoornissen, trauma, leermoeilijkheden etc. In het eerste deel leggen de auteurs de grondbeginselen van de kind- en gezinsdiagnostiek uit. Daarna volgen concrete stappenplannen voor de kind- en gezinsdiagnostiek, met methoden, instrumenten etc. Ieder hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van het leertraject, een uitleg die geillustreerd is met praktijkvoorbeelden, enkele toetsvragen en een lijstje met de begrippen die aan bod kwamen. Achteraan volgt een bibliografie. Een degelijke handleiding voor studenten. Overzichtelijke tweekleurendruk. » (NBD|Biblion recensie, Redactie Vlabin-VBC)

2010 - Celestin-Westreich S, Celestin LP (2010). Kind-, opvoedings- en gezinsdiagnostiek in FACE©-perspectief. Leuven / Den Haag: ACCO, 480 p.

Link

Animal-Family-Drawing Test - Revised (AFD-R). Synopsis for Training and Research.

Celestin-Westreich S., Celestin L.P.

2010 - Celestin-Westreich, S., & Celestin, L.P. (2010). Familie-In-Dieren Test - Revised (FID-R). Synopsis voor Opleiding en Onderzoek. Uittreksel uit ‘Familie-In-Dieren test – Revised (FID-R). Handleiding praktijk en onderzoek’ (in druk), Parijs / Brussel: FACE©-program.

Link

De DSM ontgroeid? Een doorlichting van de kinderpsychodiagnostiek

Celestin-Westreich, S., & Ponjaert-Kristoffersen, I.

2001 - Celestin-Westreich, S., & Ponjaert-Kristoffersen, I. (2001). De DSM ontgroeid? Een doorlichting van de kinderpsychodiagnostiek. In: V. Portael, C. Andries & I. Ponjaert-Kristoffersen (red.) De kinderschoenen ontgroeid? Hedendaagse ontwikkelingen in de zorg voor probleemkinderen (pp.12-26). Leuven – Apeldoorn: Garant.

Link

L'enquête Delphi: oracle ou leurre? Une évaluation critique

Celestin, L.P., Westreich, S., LeGoff, J.F., & Ponjaert, I.

2001 - Celestin, L.P., Westreich, S., LeGoff, J.F., & Ponjaert, I. L'enquête Delphi: oracle ou leurre? Une évaluation critique. Annales de Psychiatrie 2001, 16 [4]: 246-56. [The Delphi technique: oracle or lure? A critical evaluation]

Link

Familie Relatie Test

Celestin-Westreich, S., Baarda, B., & Ponjaert-Kristoffersen, I.

2000 - Celestin-Westreich, S., Baarda, B., & Ponjaert-Kristoffersen, I. (1999 & 2000). Familie Relatie Test. Amsterdam: Pearson Test Publishers.

Link